A - GNOS
"Jediným skutečným bohatstvím člověka je jeho osobnost. Může mu být tím nejpodstatnějším zdrojem životního štěstí, je-li zdravá a harmonická " (Martin Luther King jr.)
   hlavní strana
   pro rodiče
   pro seniory
   pro ženy
   pro firmy
   pro mateřské školy
   pro základní školy
   pro střední školy
   cestovní agentura
   sport
    dokumenty k nahlédnutí
   termíny všech akcí
   dotazy a odpovědi
   prodej zboží
   fotogalerie
   učebna AGNOS
   kontakty
 
 
 Tvorba PLPP v rámci podpúrného opatření prvního stupně v SŠ
Číslo akreditace: 11227/2016-1-303
  Program vychází z platných legislativních norem souvisejících s novelou Školského zákona (zákona č. 561/2004 Sb.) a Vyhlášky 27/2016 Sb. Obsah semináře je zaměřený na výklad a objasnění principů podpůrného opatření prvního stupně a návazně především jde o vysvětlení pravidel tvorby a využití Plánu pedagogické podpory (PLPP), úpravu strategií výuky (metod a forem), didaktické postupy, úpravy v organizaci vzdělávání a hodnocení žáků/studentů, které mohou pedagogové využít bez doporučení odborného pracoviště (ŠPZ) s důrazem na specifičnost vzdělávání na střední škole. Součástí programu je vysvětlení základních principů pedagogické diagnostiky - jak využívat základní pedagogickou diagnostiku v praxi a jak získané informace využívat v rámci výchovně vzdělávacího procesu a rovněž při tvorbě plánu pedagogické podpory k aktivnímu zapojení žáka/studenta při respektování jeho osobnostních dispozic, s ohledem na jeho sociální status, životní a kulturní podmínky. Zároveň je zdůrazněna role zákonných zástupců při realizaci PLPP a spolupráce pedagoga či pedagogů s poradenským pracovníkem školy. Důraz je kladen i na propojení PLPP s platným RVP SŠ a návazně s aktuálním ŠVP školy. ? Legislativní rámec a) podmínky k poskytnutí PO 1. stupně, poradenská pomoc, intervence školy, ?. ? Základní pedagogická diagnostika žáka/studenta nutná pro tvorbu plánu pedagogické podpory a) základní diagnostické metody - pozorování, rozhovor, anamnéza (rodinná, osobní, školní), ? ? Praktický nácvik? 3 hodiny a) vlastní tvorba plánu pedagogické podpory využívání plánu pedagogické podpory v praxi
Určeno: pedagogům SŠ - pedagogickému kolektivu
« zpět
Termín akce nebyl určen
přihlášení
uživatel:
heslo:
nová registrace
aktuální vzkazy
 Vážení klienti, v pondělí 10.5.2021 otevíráme opětovně naši provozovnu.
 POZOR ZMĚNA TERMÍNU!!! Vážení klienti vzhledem přetrvávající situaci a opatřením vlády jsme byli přinuceni změnit termín dvou jednodenních výletů a to Jarní Olomouc na pátek 18.6.2021 a Třebíč - na seznamu UNESCO na termín 5.6.2021. Děkujeme
 Vážení klienti, jsme přinuceni z důvodu nařízení vlády ČR přeložit pobyt v maďarských lázních Zalakaros na nový termín 27.-30.5.2021. Děkujeme za pochopení
 Vážení klienti, jednodenní zájezd do Vídně za poznáním míst, kde žila a působila Marie Terezie jsme přehodili na termín kdy už by mělo být příjemnější počasí a to na 22.5.2021
Návod
jak se přihlásit
na přednášku
   
A-GNOS ©2008